ภาษาไทย | English
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560
Post Date: 10 เมษายน 2560
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560

กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
Post Date: 31 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็ก ครั้งที่ ๑๗

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วางแผนจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม”
Post Date: 20 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เตรียมงาน วางแผนการจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2558 นี้

โครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔
Post Date: 31 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย รับสมัครครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔
วันที่ ๒๒ – ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามรอยสุนทรภู่ นิราศภูเขาทอง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2557
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจัดการประกวดขับร้องเพลงหมู่ 20 คน
ในบทเพลง “ต้นตระกูลไทย ” และ “ค่านิยม ๑๒ ประการ”
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. รอบคัดเลือก เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓

งานเปิดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
พิธีเปิดงานแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสชุด "พระพุทธเจ้า ปางปฐมเทศนา" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย