กำหนดกิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา)
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา) ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 จัดโดย.. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน
Post Date: 4 ธันวาคม 2556
กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน Asean Creative Forum ในโครงการ "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และอาเซียนศึกษา" Asean Creative School Network ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานครบ 23 ปี
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
ขอเชิญร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานครบ 23 ปี
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ถ่ายทำ รายการ "Modern Mom"
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
ทางช่อง5

ถ่ายทำรายการ "Buddy Trip คู่หูต่างวัย"
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
ทางช่อง True Travel 73