งานเปิดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พิธีเปิดงานแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสชุด "พระพุทธเจ้า ปางปฐมเทศนา" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ก้าวสู่ปีที่ 25  จึงได้จัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส "พระพุทธเจ้า ปางปฐมเทศนา" เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดพุทธศาสนา ตามเจตนารมย์ของพิพิธภัณฑ์ฯ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์ ได้กราบอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ) รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เปิดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น.

Attachment :Post Date: 22 ธันวาคม 2556