ภาษาไทย | English
กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็ก ครั้งที่ ๑๗

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม  “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็ก  โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๓ ในงานวันเด็กสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างดี    จึงได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  นี้ ได้จัดเป็นครั้งที่  ๑๗ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๔-๓๓๒๐๖๑ , ๐๙๐-๔๐๔๐๓๐๔ และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : thim1pr@gmail.com แฟกซ์ ๐๓๔-๓๓๒๐๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Attachment :
Post Date: 31 พฤษภาคม 2558