ภาษาไทย | English
กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน
กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน Asean Creative Forum ในโครงการ "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และอาเซียนศึกษา" Asean Creative School Network ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมAttachment :

Post Date: 4 ธันวาคม 2556