ภาษาไทย | English
พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานครบ 23 ปี
ขอเชิญร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานครบ 23 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Attachment :


Post Date: 22 ธันวาคม 2556