รองประธานกรรมการ กสทช.มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
เมื่อวันศุกร์ 13 ธันวาคม 2556 พันเอกดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กสทช. ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม โดยมีคุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการ, คุณธาริณี ศรีเบญจโชติ รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับAttachment :


Post Date: 14 ธันวาคม 2556