ภาษาไทย | English
กิจกรรม "เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน" ประเทศกัมพูชา 11 ธันวาคม 2556
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา) หัวข้อบรรยาย - ประเทศกัมพูชาในบริบทอาเซียน บรรยายโดย - ดร.ธดา สิทธิธาดา : ประธานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะAttachment :


Post Date: 11 ธันวาคม 2556