ภาษาไทย | English
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560
Post Date: 10 เมษายน 2560
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙
Post Date: 3 พฤษภาคม 2559
งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙
โดย หม่มหลวงปนันดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานยายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
...เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต.

กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
Post Date: 31 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็ก ครั้งที่ ๑๗

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วางแผนจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม”
Post Date: 20 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เตรียมงาน วางแผนการจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2558 นี้

โครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔
Post Date: 31 พฤษภาคม 2558
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย รับสมัครครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔
วันที่ ๒๒ – ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามรอยสุนทรภู่ นิราศภูเขาทอง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2557
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจัดการประกวดขับร้องเพลงหมู่ 20 คน
ในบทเพลง “ต้นตระกูลไทย ” และ “ค่านิยม ๑๒ ประการ”
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. รอบคัดเลือก เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓

รองประธานกรรมการ กสทช.มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
Post Date: 14 ธันวาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ 13 ธันวาคม 2556 พันเอกดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กสทช. ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม โดยมีคุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการ, คุณธาริณี ศรีเบญจโชติ รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

กิจกรรม "เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน" ประเทศกัมพูชา 11 ธันวาคม 2556
Post Date: 11 ธันวาคม 2556
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา)


หัวข้อบรรยาย - ประเทศกัมพูชาในบริบทอาเซียน
บรรยายโดย - ดร.ธดา สิทธิธาดา : ประธานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะ

กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2557" รอบรองชนะเลิศ
Post Date: 10 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบรองชนะเลิศ และฝึกซ้อมเพลงหมู่และเพลงเดี่ยว โดย อ.วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ และ อ.สุรัสวดี ศรีดี จากสถาบันพัฒนาการขับร้องเพลงไทยสากล โดยจะมีรอบตัดสินในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2

งานเปิดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
Post Date: 22 ธันวาคม 2556
พิธีเปิดงานแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสชุด "พระพุทธเจ้า ปางปฐมเทศนา" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ก้าวสู่ปีที่ 25 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย