ภาษาไทย | English
การเดินทาง
 
 

๑. รถยนต์ส่วนตัว 

         จากสะพานพระปิ่นเกล้า ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี  (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)  ผ่านชุมทางต่างระดับพุทธมณฑลตรงไป  ข้ามสะพาน
แม่น้ำนครชัยศรีราว  ๓  กิโลเมตร   จะเห็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอยู่ฝั่งด้านขวามือ
 

๒. รถโดยสารสาธารณะ 

     ๒.๑ รถประจำทาง   นั่งรถบัสปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ - นครปฐม (สายใหม่)  ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แจ้งลงหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

     ๒.๒ รถตู้   มีท่ารถตู้จอดที่ ข้างโลตัส ปิ่นเกล้า สายกรุงเทพฯ - นครปฐม  หรือ  ที่ท่ารถจอดด้านหน้าห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
                     สายกรุงเทพฯ -นครชัยศรี    แจ้งให้รถจอดหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 

 
แผนที่การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย