ภาษาไทย | English
กว่าจะมาเป็นหุ่น
ขั้นตอนการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส
      ๑. ขึ้นรูปดิน 
          ยึดโครงเหล็กติดกับแป้น ผูกครอส ขึ้นรูปดินเหนียว ตามแบบ

      ๒. ทำพิมพ์ทุบ
          ทำพิมพ์ทุบ ใช้ปูนปลาสเตอร์พอกรูปดินเหนียว โดยแบ่งพิมพ์ออกเป็น ๒ ส่วน
          ด้วยฟิล์มแผ่นสังกะสีบาง ๆ

      ๓. แกะพิมพ์
          แกะพิมพ์ ควักดินเหนียวออกจากพิมพ์ ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่

      ๔. กรอกขี้ผึ้ง
          ประกอบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เข้าด้วยกันมัดให้แน่น เคี่ยวขี้ผึ้งให้เหลวได้ที่
          วัดอุณหภูมิประมาณ ๗๐ องศา แล้วเทลงในแป้นพิมพ์

      ๕. เทขี้ผึ้งออก
          รอจนขี้ผึ้งจับตัวหนาประมาณ ๑ ซม. แล้วเทขี้ผึ้งที่เหลือออก

      ๖. ยึดโครงรูปขี้ผึ้ง
          ใช้ปูนปลาสเตอร์ โบกผิวภายในรูปขี้ผึ้ง เพื่อยึดรูปให้รูปขี้ผึ้งแข็งแรง

      ๗. ทุบพิมพ์
          ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก โดยการใช้สิ่วค่อย ๆ สกัดอย่างระมัดระวัง
          จะได้รูปหล่อขี้ผึ้ง

      ๘. ทำพิมพ์ยาง
          ตกแต่งรูปหล่อขี้ผึ้งให้ประณีตเรียบร้อย แล้วทำพิมพ์ยางซิลิโคน
          โดยการทายางให้ทั่วรูปขี้ผึ้งจนหนาพอสมควร
          แล้วใช้ไฟเบอร์กลาสทำรองพิมพ์เพื่อให้พิมพ์อยู่ตัว

      ๙. หล่อปูไฟเบอร์กลาส
          ประกบพิมพ์เข้าด้วยกัน แล้วทำการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส
          โดยผสมน้ำยาให้ได้สีผิวตามต้องการทาพิมพ์ แล้วใช้แผ่นไฟเบอร์จนหนาได้ที่

      ๑๐. แกะพิมพ์ยาง
          ถอดพิมพ์ยางออกจะได้รูปหล่อไฟเบอร์กลาสตกแต่งรอยตะเข็บ
          และรายละเอียดอีกครั้ง จะได้รูปหล่อไฟเบอร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

      ๑๑. เจาะรู ปลูกผม
          แบ่งแนวเส้นผมบนศีรษะ ตามความหนา บาง ของเส้นผม จากข้อมูลที่ได้รับมา
          ใช้สว่านเจาะรูเล็กเท่าเส้นผมบนศีรษะ ตามแนวที่แบ่งไว้
          นำเส้นผมเสียบลงในรูที่เจาะไว้รูละเส้นโดยใช้กาวยึดไว้ทุกเส้น

      ๑๒. ปรับแต่งนัยน์ตา แต่งผม
          เจาะนัยน์ตาของรูปไฟเบอร์ แล้วนำลูกนัยน์ตาที่เตรียมไว้จากข้อมูลใส่ลงไป
          โดยการปรับจุดมองให้ถูกต้อง ทำการตัดแต่งทรงผม

      ๑๓.  ตกแต่งสี  ประกอบหุ่น  ใส่เสื้อผ้า
                    ตกแต่งสีผิว และรายละเอียด  เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ที่สุด  ประกอบส่วนต่าง ๆ
                    และเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย 
จากนั้นนำรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสออกจัดแสดง


 
                   จะเห็นว่าขั้นตอนการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละขั้นตอน 
ต้อง
อาศัยความรู้  วิธีการ  และทักษะ  ตลอดจนระยะเวลาเป็นอย่างมาก 
กว่าจะสำเร็จเป็นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละรูป 
ดังนั้นเราจึงควรกันรักษาผลงานชิ้นนี้ไว้ให้ได้ชื่นชมกันชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

วิดิทัศน์ แสดงขั้นตอนการ ปั้น-หล่อ หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส