ภาษาไทย | English
กลุ่มนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 24 ก.ค 2555