ภาษาไทย | English

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๘

กลุ่มนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 24 ก.ค 2555

การประกวดร้องเพลงวันเด็ก

งานสังสรรค์หมู่บ้านน้ำใจไมตรี

งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย

Rally Go Green

ครบรอบ 23 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

บรรยากาศโดยรอบ

การประกาศผล"มัคคุเทศก์น้อยหุ่นผึ้ง"ประจำปี 2556

งานสงกรานต์ 2556