ภาษาไทย | English
ติดต่อเรา

ที่ตั้งและสำนักงาน

    เลขที่  ๔๓/๒  หมู่ ๑  ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)  กม. ๓๑  ต.ขุนแก้ว 
               อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม   รหัสไปรษณีย์  ๗๓๑๒๐

     โทรศัพท์        :   ๐-๓๔๒๓-๒๘๒๒,  ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑  และ ๐๙๐-๔๐๔-๐๓๐๔
     โทรสาร         :   ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑
      e-mail         :    thim1pr@gmail.com
      LineID        :   Thim1989
      Facebook   :   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

      http://instagram.com/thaiwaxmuseum
      http://twitter.com/thaiwaxmuseum

 

เปิดบริการ   ทุกวัน 

     วันจันทร์ - ศุกร์                                             เวลา     ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
      วันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์            เวลา     ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.      Download ใบสั่งจองอาหาร


  Contact Form
Your name:
Your E-mail:
Subject:
Message:
Anti Spam :