ภาษาไทย | English
สิ่งที่น่าสนใจ


 
ดวงแก้ว   พิทยากรศิลป์
ผู้เริ่มต้น    ปั้นหุ่น...ปั้นชีวิต...ปั้นวิญญาณ
 
 
เด็กน้อยนักปั้นในวันนั้น  หรือผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่หุ่นขี้ผึ้งคนนี้  
ถือกำเนิดที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี   จากครอบครัวช่างถ่ายรูป  
วัยเด็ก  รักในงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ   ความสนใจการปั้นเกิดขึ้นตามประสาเด็ก  
ที่เฝ้าหยิบจับดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ... 
แต่...จะมีใครคาดคิดว่า  นั่น ! เป็นจุดเริ่มต้นของประติมากรชั้นเอกของเมืองไทย  
เด็กน้อยนักปั้นในวันนั้นตั้งความฝันไว้ว่า  จะต้องเข้าเรียนที่เพาะช่างให้ได้...และได้เข้าเรียนสมใจ  
หลังจากเรียนจบ...   
จุดหมายต่อไป คือ  คณะจิตรกรรมและประติมากรรมและภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
...ช่วง  ๒  ปีสุดท้ายที่แยกเรียนวิชาเอกนี่เอง  
ที่   อาจารย์ดวงแก้ว    เริ่มเรียนประติมากรรมอย่างจริงจัง 

 
" สาเหตุที่เลือกเรียนวิชาปั้น  คือ  นอกจากสนใจแล้ว   มีส่วนประกอบอื่นด้วย  
คือ  เป็นคนจน  เข้ามากรุงเทพฯ ใหม่ ๆ  ต้องหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่าย 
เรียนปั้น   ดินเหนียวเขาก็ให้   ปั้นได้คะแนนดี  เขาก็ให้ปูนมาถอด  ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย "

 
เมื่อเรียนจบเริ่มชีวิตราชการ ที่  กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร  และจบชีวิตราชการที่นี่ในระยะเวลาเพียง  ๕  ปี   เนื่องจากสุขภาพและสายตาไม่ค่อยดี   ทำงานไม่ได้ในเวลาจำกัด  ซึ่งงานศิลปะเป็นเรื่องของอารมณ์  
ซึ่งไม่ถูกต้องนักที่จะเข้าเป็นระบบราชการ ก็ลาออกแต่ก็ยังทำงานโรงหล่อ จนมาทำหินอ่อนเทียม
ทำให้รู้จักกับไฟเบอร์กลาสเป็นครั้งแรก เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์ดวงแก้วคุ้นเคยกับวัตถุดิบสำคัญ
ในการปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  ซึ่งแต่เดิมจะยึดตามแบบมาดามทรูโซที่ใช้ขี้ผึ้ง
แต่ขี้ผึ้งไม่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย การดูแลรักษายุ่งยาก ทำให้หันมาสนใจไฟเบอร์กลาส
เพราะมีความแข็งแรงทนทานกว่าขี้ผึ้ง ทดลองเรื่อยมา แต่เมื่อสำเร็จแล้วก็คุ้มค่า
สามารถทำหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสได้เหมือนคนจริง ๆ


...ขาดก็แต่ลมหายใจเท่านั้น...
 

อาจารย์ดวงแก้ว   บันทึกความรู้สึกส่วนลึกของผู้สร้างสรรค์ไว้ว่า
 

      "...ทุกลมหายใจแห่งชีวิตที่สร้างงานศิลปะ

 เคยถามตนเองหลายต่อหลายครั้งว่า 
 เป้าหมายในการทุ่มเทให้กับการแสวงหานั้น
 อยู่ตรงไหน...

 ทุกครั้งจะได้คำตอบจากส่วนลึกว่า

 อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ในเชิงศิลป์ที่มีคุณค่า

 คุ้มกับการทุ่มเทเป็นเวลายาวนาน
 
ทั้งที่บางครั้งก็ล้าใจ

 แต่อุปสรรคก็เป็นเพียง...

เชื้อไฟศรัทธาให้แรงกล้า

 อาจเป็นเพราะใจที่มุ่งมั่นหลังจากตัดสินใจมอบชีวิต
ให้วงการศิลป์ อุปสรรคเหล่านั้นจึงพ่ายแพ้แรงใจ
แห่งชีวิตที่ยึดมั่นในศิลปะ

 ฉะนั้นผลที่เกิดจากการทุ่มเทสร้างงานครั้งนี้

 ขอมอบไว้ให้เป็นสิ่งดีงาม

     ที่ช่วยจรรโลงโลกให้สดใสด้วยไฟศิลป์....."

 
 


บรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย


 
ป้ายหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 

 
อาคารจัดแสดงผลงานรูปหุ่นขี้ผึ้ง
 

 
สะพานเข้าสู่อาคารจัดแสดงผลงานรูปหุ่นขี้ผึ้ง
 

 
พื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย บรรยากาศร่มรื่น
 

 
พื้นที่บริเวณโซนใหม่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  คงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม