ภาษาไทย | English
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560 read more ..
งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙
งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙ โดย หม่มหลวงปนันดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานยายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ...เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต. read more ..
กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็ก ครั้งที่ ๑๗ read more ..

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๘

กลุ่มนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 24 ก.ค 2555

การประกวดร้องเพลงวันเด็ก

งานสังสรรค์หมู่บ้านน้ำใจไมตรี

งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย

Rally Go Green

ครบรอบ 23 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

บรรยากาศโดยรอบ